logotyp
Login

Aktuality

Kampaň obyčejného hrdiství

Kampaň obyčejného hrdistvíMateřská škola Kunžak se zapojila tento týden od 19.4.2021 do 25.4.2021 do Kampaně obyčejného hrdinství.
Více informaví naleznete na stránkaách EKOŠKOLA.

Provoz mateřské školy od 12.4.2021

Milí rodiče,
zde jsou informace k návratu dětí do mateřské školy od 12.dubna 2021

V první fázi rozvolnění se umožňuje přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Dále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem jejich zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské, základní či střední škole
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 

Testování dětí v mateřské škole

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí dětí na testování. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodů neúčasti na testování, mateřská škola bude evidovat absenci jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Poskytne pouze přiměřenou podporu po domluvě s rodiči.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a jeho neúčast nebude jakkoliv sankciována. Důsledkem neúčasti na testování je nemožnost pobytu v mateřské škole.

Testování bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude neinvazivními antigenními testy LEDU MEDICAL, které budou v MŠ připraveny.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotního personálu.

V případě testování předškolních dětí bude umožněna asistence zákonného zástupce. Tzn. zákonný zástupce bude testovat své dítě sám. Pokud zákonný zástupce pověří testováním jinou osobu, musí mít pověřená osoba písemný souhlas zákonného zástupce a s touto asistencí souhlasit. Souhlas s asistencí si zákonný zástupce může vyžádat u paní učitelky v MŠ, nebo si ho stáhnout zde na stránkách (pod tímto článkem v příloze). Prohlédněte si prosím instruktážní video zde testování.edu.cz

První den bude testování dětí probíhat za dohledu zdravotní sestry. Je to z důvodů, abychom minimalizovali stresové situace a vytvořili pro děti klidné a bezpečné prostředí. Učitelky z MŠ budou při testování vykonávat pouze dohled, poskytovat případnou podporu.

Zdravotní sestra bude v mateřské škole přítomna v den testování od 7:30 hod.

Testování bude probíhat v klidné místnosti, pouze za přítomnosti zdravotní sestry a zákonného zástupce. Žádáme rodiče, aby si vyhradili na příchod do mateřské školy dostatek času.

Výsledek testu zákonný zástupce předloží paní učitelce, ta výsledek zaznamená. Postup v případě pozitivního testu zobrazen v příloze viz TESTOVACÍ DIAGRAM.

Testovat se na půdě mateřské školy nemusejí děti, které:

 • doloží potvrzení o prodělané infekční nemoci Covid19, ukončily dobu izolace a od doby jejího ukončení neuplynulo více než 90 dní 
 • doloží výsledek  POC antigenního testu, provedeného  poskytovatelem zdravotnických služeb, jež není starší více než 48 h
 • doloží potvrzení o očkování proti infekční nemoci Covid 19 a jsou po aplikaci 2. dávky, od níž uplynulo nejméně 14 dníV mateřské škole je nutné nošení ochranných prostředků dle platných nařízení MZČR. Toto nařízení se nevztahuje na děti pobývající na půdě mateřské školy.

Mateřská škola bude mít klasickou provozní dobu od 6:30h. do 16:30h.

Bude otevřena jedna nebo dvě třídy, dle nahlášené docházky dětí. Ve třídě může být přítomno max. 15 dětí.

Velmi se těšíme na shledání s dětmi! Věřím, že i v takto náročné době to společně zvládneme s úsměvem. Chtěla bych Vás požádat o podporu a motivaci dětí k opětovnému návratu do mateřské školy.

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat. Další informace naleznete také na stránkách testovaní.edu.cz, nejčastější dotazy odkaz zde "nejčastější dotazy", nebo na stránkách MŠMT

Děkuji Vám za spolupráci, Dobešová Veronika

Ošetřovné

Milí rodiče, pokud budete žádat o ošetřovné z důvodů uzavření mateřské školy, tak veškeré informace naleznete na stránkách www.cssz.cz

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Platby v době uzavření MŠ

Školné za měsíc březen 2021 bude dle §3 příslušené vyhlášky odpuštěno a za duben poměrně sníženo.
Platba za školné a stravné proběhne zpětně (inkasem, či v hotovosti), až po znovuotevření mateřské školy.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Dobešová Veronika, ředitelka MŠ Kunžak


Informace k zápisu do MŠ v roce 2021

Veškeré aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Kunžak pro školní rok 2021/2022 naleznete v sekci
"Zápis dětí do mateřské školy" v levém panelu stránek.

Distanční výuka v mateřské škole

Milí rodiče,
distanční výuka se dle Školského zákona povinně vztahuje i na děti mateřských škol, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti ve věku 5-7 let, které v září 2021 nastoupí do ZŠ.

Jde o způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny (aktuálně by toto mohlo nastat z důvodu epidemie COVID-19). Distanční výuka bude zahájena v případě, že do MŠ nebude moci přijít více jak polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. Vzdělávací nabídka (tematické pracovní listy, básničky, písničky aj.) Vám bude poskytována písemnou formou a zde na stránkách v odkazu PŘEDŠKOLÁK.

Proto prosíme sledujte aktuality, prostřednictvím kterých budete informováni o případném zahájení distanční výuky a o způsobu, jakým bude probíhat! Pevně věříme, že se s dětmi budeme moci setkávat osobně co nejdéle, ideálně pořád!

Informace pro rodiče

Žádám rodiče, aby si přečetli přílohu: Pravidla pobytu v MŠ
                                                         Desatero pro rodiče

Onemocnění dětí a Covid-19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementuuakutních onemocněnív průběhu pandemie COVID19určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

viz. příloha: Metodický postup - Covid 19

Všem rodičů byla rozdána během měsíce září brožura s názvem
"Onemocnění dětí předškolního věku - Kdy do školky ANO, kdy NE?"

Metodický postup Covid-19

přílohapříloha

Opatření od 10.9.2020

Žádáme rodiče,
aby při pohybu ve vnitřních prostorách mateřské školy
měli zakrytý nos i ústa.

Děkujeme

POSLEDNÍ AKTUALITA

Praktické odkazy

Obec Kunžak

obrázek
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků.

ZŠ SNW Kunžak

obrázek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign