logotyp
Login

Souhlas s evidencí osobních údajů

Dáváme svůj souhlas Mateřské škole Kunžak, Sportovní 445, příspěvkové organizaci k tomu, aby evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy, školní výlety, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.

Souhlas poskytujeme na celé období předškolního vzdělávání dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole archivuje.

Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

Mateřská škola Kunžak má vlastní webové stránky a vydává časopis Zvoneček.

Souhlas s fotografováním a zveřejňováním snímků svých dětí

Souhlasím, nesouhlasím, aby můj syn, má dcera................

nar............... , bytem.............

směl/a být fotografován/a při různých příležitostech v MŠ a jeho/její foto může být použito pro potřebu MŠ (zveřejňovat fotografie a videa za účelem propagace školy - webové stránky, letáky, brožury, plakáty, prezentace školy v médiích a prezentace školy dalších institucích a organizacích a další propagační materiály)

Při účasti na mimoškolních akcích pořádaných mateřskou školou, jsou po dobu celé akce za děti odpovědni jejich zákonní zástupci.

 

Informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte

Mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice, s jejími odloučenými pracovišti v Jindřichově Hradci a Dačicích v těchto oblastech:

  • Informační a metodická činnost
  • Poskytování konzultací pedagogům, rodičům
  • Metodické návštěvy na školách
  • Metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů
  • Metodická pomoc při tvorbě minimálních preventivních programů
  • Vytváření vlastních metodických materiálů pro rodiče i pedagogy
  • Poradenská intervence v obtížných životních situacích
  • Metodická pomoc rodičům i vychovatelům při řešení výchovných obtíží

 

Byl/a jsem seznámen/a s výše uvedenými informacemi a všem informacím rozumím.

Jsem si vědom/a, že udělený souhlas mohu kdykoli odvolat.

 


                                             

 

POSLEDNÍ AKTUALITA

Praktické odkazy

ZŠ SNW Kunžak

obrázek

Obec Kunžak

obrázek
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign